Servis, který nabízíme

Kairos Vám pomůže s orientací na trhu práce. Nabízíme komplexní personální poradenství pro osoby duševně nemocné, informace o dané problematice pro širokou veřejnost, zaměstnavatele i odborníky v oblasti. Přijďte mezi nás, nebo nás kontaktujte.

Možnosti využití služeb:

Využít lze jednak skupinového poradenství formou otevřeného kurzu, v němž jsou předávány základní dovednosti a vědomosti, potřebné pro všechny uchazeče. Kurz je realizován v týdenním intervalu, kdy jsou probírána a diskutována témata jako pracovní pohovor a jak se na něj připravit, rekvalifikace, udržení pracovního místa, kde hledat práci, jak pracovat se stresem a mnohé další. Vše v příjemné atmosféře setkání a diskuze.

V rámci Projektu Kairos je nabízeno také individuální poradenství, mající za cíl pomoci uchazeči s vypracováním individuálního postupu práce, stanovením silných a zdravých stránek a postupů, na nichž bude klient pracovat sám. Pověřený pracovník nabízí v rámci celého trvání projektu pomocnou ruku při řešení konkrétního klientova problému spadajícího do oblasti zaměstnanosti.

Kairos na webových stránkách! Jednou ze služeb projektu je vytvoření webových stránek, zabývajících se danou problematikou, informujících jak širokou veřejnost, zaměstnavatele, tak i odborníky o možnostech zaměstnání člověka s duševním onemocněním.

Kurzy zvané Job cluby

Co je Job club?

Pod pojem Job club lze zahrnout poradenský program skupinového i individuálního charakteru, který je určen duševně nemocnému člověku, zajímajícímu se o problematiku zaměstnanosti a trhu práce obecně. Hlavním cílem je motivovat, aktivizovat a podpořit účastníky v hledání si zaměstnání, pomáhat s překonáváním překážek, podat pomocnou ruku v řešení problémů pracovně právního charakteru.
Job club je realizován v 15 setkáních (skupinového charakteru), v malých skupinách (10 účastníků) vždy nad konkrétním tématem trhu práce či psychohygieny. Účastníkům je dvojící lektorů formou přednášky, diskuze, nácviku dovedností a technik vyhledávání práce představena konkrétní problematika, která se trhu práce v aktuálnosti týká.

Individuální forma Job clubů spočívá v konkrétní práci pověřeného pracovníka a účastníka, ve které lze řešit problém cíleně, systematicky a stanovením konkrétních dílčích kroků.

Job club pomáhá:

 • naučit se prezentovat sebe sama
 • vytvořit osobní portfolio (strukturovaný životopis, motivační dopis, doklady o vzdělání a praxi)
 • připravit se na přijímací pohovor, výběrové řízení (nácvik přijímacího pohovoru, modelové situace)
 • využívat různé způsoby hledání zaměstnání a různé zdroje informací o volných místech
 • získat dovednosti v mezilidské komunikaci a umění naslouchat
 • orientovat se v pracovněprávní problematice
 • naučit se zvládat stres
 • zvýšit si sebevědomí
 • osvojit si další komunikativní dovednosti
 • osvojit si asertivní techniky
 • orientovat se na trhu práce

Proč job club navštívit?

 • navázání nových kontaktů, seznámení se s novými lidmi, souznění s nimi, zpětná vazba od ostatních účastníků a lektorů
 • překonání nejistoty, obav a strachu z neznámého
 • poznání sama sebe a svých omezení, ale zejména svých možností
 • nácvik nových dovedností způsobu chování, jednání, sebeprezentace, sebepoznání
 • vypovídání se a otevření se druhým (překonání zábran v sobě)
 • odreagování se mimo domov, uchazeč má možnost dostat se mimo své bydliště a do nového pro něj neznámého prostředí, vyzkoušet si praktický nácvik potřebných věcí, týkajících se uplatnění na trhu práce

Koho kontaktovat:

Zaujala Vás tato nabídka? Neváhejte a kontaktujte nás. Mana o. s.