Formy spolupráce

Podporované zaměstnávání

Je možné rozlišit několik typů podporovaného zaměstnání. Liší se nejen nárokem na zaměstnavatele, ale i mírou podpory ze strany neziskových organizací. A to podporou zaměstnavateli i zaměstnanci. Předstupněm podporovaného zaměstnávání je pracovní rehabilitace. Jednotlivé druhy zaměstnávání představují pomyslné schůdky, po kterých může člověk s duševním onemocněním vystoupat až k běžnému pracovnímu zapojení. Zde naleznete jejich přehled.

Pracovní rehabilitace

Z hlediska člověka s duševním onemocněním je pracovní rehabilitace podporou při výběru, získání a udržení vhodného zaměstnání, eventuelně i při jeho ukončení. Z hlediska poskytovatele je pracovní rehabilitace proces, při kterém je vyžadováno zotavení, udržení a rozšíření pracovního potenciálu. V tomto procesu se kombinují individuální metody (orientace v práci, trénink v zaměstnání a zprostředkování za-městnání) se strategiemi orientovanými na prostředí (vytvoření nebo ovlivnění budoucí pracovní situace).

Chráněná dílna

Pracoviště přizpůsobené pro přípravu na práci nebo pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dohodnuté s úřadem práce) s cílem umožnit lidem s duševním onemocněním pracovat v maximálně chráněných podmínkách a umožnit nácvik pracovních a sociálních dovedností. V chráněné dílně pracují lidé s duševním onemocněním za stálé podpory terapeuta a asistenta. Pracovní tempo a zátěž jsou přizpůsobeny možnostem pracovníků.

Chráněné místo

Pracovní místo vytvářené s úmyslem zaměstnat osobu ze zdravotním postižením, chráněné místo je vytvořené ve firmě na otevřeném trhu práce a je uzpůsobeno potřebám člověka se zdravotním postižením – po dohodě s úřadem práce

Tréninkové resocializační pracoviště

Podobné jako chráněná dílna. Vzniká bez dohody s úřadem práce. Umožňuje trénink pracovních a sociálních dovedností zpravidla v méně chráněných podmínkách, kde klienti přicházejí do kontaktu s veřejností. Častým cílem je návrat na otevřený trh práce. Je časově omezeno (zpravidla na 0,5 – 1 rok).

Přechodné zaměstnávání

Program umožňující člověku s duševním onemocněním časově omezený trénink pracovních a sociálních dovedností (půl roku až rok) přímo na pracovišti zaměstnavatele v běžných pracovních podmínkách, za podpory pracovního konzultanta. Podpora poskytovaná pracovním konzultantem spočívá v zaučení člověka s duševním onemocněním, kdy pracovní konzultant po určitou dobu pracuje společně s člověkem s duševním onemocněním. Další podporu v práci pak poskytuje podle aktuální potřeby. Pracovní konzultant poskytuje také asistenci v komunikaci při problematických situacích mezi člověkem s duševním onemocněním a nadřízenými či kolegy na pracovišti.

Podporované zaměstnávání

Program, jehož cílem je poskytnout člověku s duševním onemocněním takovou míru podpory, aby si zvolil, našel a udržel vhodné místo na otevřeném trhu práce. Pro člověka s duševním onemocněním se hledá konkrétní pracovní místo podle jeho vzdělání a praxe. Služba také poskytuje asistenci člověku s duševní onemocněním i zaměstnavateli při nástupu a dále pro udržení pracovního místa (dojednání pracovních podmínek, zaučení na pracovním místě, následná podpora na pracovišti). Doba podpory je individuální, zpravidla 2 roky. Pracovní smlouva se uzavírá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem s duševním onemocněním.

Pracovní konzultant může zaměstnavateli v rámci tohoto programu dále nabídnout: pomoc při vytváření vhodné pracovní náplně pro člověka s duševním onemocněním; podporu při vyřizování formalit souvisejících s nástupem do zaměstnání; poradenství v oblasti legislativy pro zaměstnávání lidí s duševním onemocněním; pomoc při komunikaci se zaměstnancem.

Poradenství – pracovně a sociálně právní poradenství.

Job club

Vzdělávací aktivita, kurz přípravy na zaměstnání, klient získává všechny potřebné informace a znalosti, jak a kde hledat práci, jak se připravit, vystupovat,…

Podpůrná skupina

Podpora pro klienty, kteří hledají práci na otevřeném trhu práce nebo právě do nového zaměstnání nastoupili. Klienti si předávají své zkušenosti, informace, dostávají podporu ve svém úsilí od terapeuta.

Rekvalifikace

Vzdělávací aktivita, jejím prostřednictvím si může člověk zvýšit nebo změnit kvalifikaci k výkonu určité profese

Kazuistiky: