Nabídka služeb a programů partnerských organizací

Charita Olomouc

Kavárna BETREKA – Wurmova 5, Olomouc

  • Posláním BEzbariérové TRÉninkové KAvárny - BETREKA je pomáhat dospělým lidem s duševním onemocněním v olomouckém regionu osvojit si či obnovit sociální dovednosti a pracovní návyky a umožnit jim tak znovu se začlenit do běžného života.
  • Poskytování služeb formou sociálně terapeutické dílny napomáhá uživatelům naplňovat jejich potřeby žít v přirozené komunitě a překonávat nepříznivou sociální situaci. Přispívá k prevenci negativních jevů spojených s duševním onemocněním a poskytuje veřejnosti informace o této problematice.
  • Snaží se o pozitivní změnu a stabilizaci životního stylu uživatelů, o naplňování cílů služby i osobních cílů uživatelů prostřednictvím jednotlivých programů a individuální práce.
  • Otevírací doba pro veřejnost: po - pá od 14 do 18 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.

InternetPoradna.cz

Projekt e-RESTART – sociální firma SOFIE – Ztracená 36, Olomouc

SOFIE je sociální firma, která spojuje dva cíle: podnikat a zaměstnávat lidi znevýhodněné na běžném pracovním trhu a zároveň tím podporovat chráněné a terapeutické dílny.

Co je vlastně "sociální firma"?

  • Jedná se o ekonomicky udržitelný podnikatelský subjekt, který užívá vlastní tržně orientované výroby zboží a služeb k naplňování svých sociálních cílů; sociální firma je vytvořená za účelem zaměstnávání lidí se zdravotním postižením nebo jinak znevýhodněných na trhu práce; cílem je ekonomická soběstačnost firmy, zároveň sociální firma usiluje i o naplňování svých sociálních cílů, tj. prostředky, které vydělá svojí činností investuje zpět do dalšího rozvoje.
  • „Sociálno“ firmy nicméně nespočívá pouze v zaměstnávání znevýhodněných, ale také ve vytváření tzv. podpůrného a integračního pracovního prostředí. V sociální firmě tak pracují běžní zaměstnanci společně se zaměstnanci s nějakým znevýhodněním, za rovných pracovních podmínek.
  • Sociální firma poskytuje svým zaměstnancům určitou míru podpory (zejména při zaučení, příp. i během zaměstnání, přičemž často je dostačující podpora spíše psychologická, povzbuzení atd.), ale zároveň usiluje o maximální využití schopností a potenciálu všech svých zaměstnanců. Velký důraz je kladen také na možnost kariérního postupu v SF, profesního rozvoje pracovníků a možnost dalšího vzdělávání, příp. Rekvalifikací.
  • Míra podpory je však výrazně nižší než např. v chráněných dílnách a tréninkových zařízeních. Nicméně oproti zaměstnancům neznevýhodněným (tzv. „zdravým“ ) je při jejich denní činnosti přihlédnuto k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.
  • Sociální firma jakožto podnikatelský subjekt zaměstnávající zdravotně znevýhodněné nemusí být ve všem nutně závislá na veřejných zdrojích (dotacích), ale může postupem času tuto míru výrazně snižovat.
  • Prvotním cílem fungování sociální firmy není přímo příprava na odchod člověka do nechráněných podmínek, ale bývalí zaměstnanci sociální firmy jsou často po odchodu ze sociální firmy schopni se začlenit na běžná nechráněná pracoviště.