Poslání služeb

Tyto stránky jsou specializovaným portálem projektu KAIROS. Věnují se obecně pracovní rehabilitaci a nabídce služeb v této oblasti v rámci projektu KAIROS a nabídce služeb partnerských organizací, které poskytují služby dlouhodobě duševně nemocným. Najdete zde informace o tom, jaké jsou zákonné povinnosti zaměstnavatelů, pokud jde o zaměstnávání osob s dlouhodobým duševním onemocněním(legislativa), jaké mají zaměstnavatelé úlevy, když osoby s dlouhodobým duševním onemocněním zaměstnávají a jaká je administrace těchto úlev (finance). Získáte zde také přehled druhů služeb pracovní rehabilitace (formy spolupráce), či jakou podporu a pomoc mohou zaměstnavatelé dostat od organizace, která k nim vyšle svého klienta (formy spolupráce).

Zvláštní oddíl (duševní nemoc a zaměstnání) se zabývá mýty a smyšlenkami, které se vážou k duševně nemocným. Naleznete zde také popis situací, které mohou nastat, včetně jejich možného řešení (kazuistiky).

Web nabízí také seznam organizací, které se zabývají pracovní a sociální rehabilitací duševně nemocných a kontakty na ně (servis, který nabízíme).